Zde článek o loutkách i výrobě :-) 

Rodinnou firmu založil Miloš Kasal na základě zkušeností ze svého životního hobby v roce 1988. Výroba loutek je hlavní náplní činnosti firmy, kterou doplňuje výroba dalších součástí pro domácí loutková divadla tj. proscenia, kulis a nábytku. V současné době je živnost vedena dcerou.

Loutky jsou odebírány i zájemci z Rakouska, Německa, Švýcarska a USA. Expozice loutek jsou v několika zahraničních muzeích, v České republice je najdete v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Firma také úspěšně spolupracovala s divadlem Minor, Tradičním bábkovým divadlem Antona Anderleho (Slovensko), největším soukromým muzeem loutek Fritze a Saras Fey v Lübecku a v současnosti stále spolupracuje s Českým loutkovým divadlem v New Yorku a s německým Theater aus der Truhe.

Od 1. prosince 2016 je české loutkářství zařazeno na Seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

M.Kasal established the family business,based on experiences from his lifelong hobby in 1988. A production of puppets is the main a im of the business. It is completed by production of other parts for home puppets theatres ( the senes, furniture, forestages). The puppets are purchased by partners from Austria, Germany, Switzerland and the United states . Expositon are set in several foreing museum, there is also a czech exhibition in the museum of puppet culture in Chrudim. In the past, the company successfully cooperated with Minor theatre, the Anton Anderle´s Traditional puppet theatre (Slovakia), the bigest privat puppet museum – Fritz and Saras Fey in Lűbeck and still has been cooperating with the Czech puppet Theatre in New York and with the German Theater aus der Truhe.

Fotografie z r. 1991, vlevo M. Kasal (*1946), vpravo A. Anderle (1944–2008)

Miloš Kasal se inspiroval loutkami Antonína Münzberga, prodávanými v letech 1912 - 1950. První zmínky o loutkách jsou však podstatně starší. O loutkách se píše již ve staroindických eposech. Svůj původ zde má i náš Kašpárek, ale postavy s jeho povahovými rysy se objevují v loutkových hrách po celém světě. V anglicky mluvících zemích je znám jako Jack Punch, v Německu se jmenuje Hans Wurst, v Rusku Petruška.

V Čechách je nejznámějším loutkářem Matěj Kopecký, avšak první písemné zmínky o loutkových představeních jsou starší ještě o téměř 500 let. Pro loutkové divadlo psaly hry i největší postavy světové literatury a na výtvarných návrzích loutek a scén se podílelo mnoho významných malířů a sochařů.

V první polovině 20.století se z celé řady sériově vyráběných loutek staly mezi lidmi nejznámější a nejrozšířenější loutky pražské firmy Antonína Münzberga.

První série Münzbergových loutek byla vytvořena dle návrhů Mikoláše Alše akademickým malířem Karlem Koberlem a vstoupila ve známost coby Alšovy loutky. Firma Antonína Münzberga sídlila v Chodské ulici č. 14 v Praze na Žižkově a zanikla v podstatě až roku 1950 Münzbergovou smrtí. Jeho synovi již nebylo režimem umožněno v tomto podnikání pokračovat a tak všechny formy nutné pro výrobu zničil. Dnes jsou původní Münzbergovy loutky značně ceněny i přes to, že šlo o výrobu sériovou.

Milos Kasal was inspired by A. Münzerg´s puppets ,that were being sold in the period 1912 - 1950. The first references to puppets are, however, markedly older. Puppets are mentioned in ancient Indian epic poems. Because India is obviously an original home and of the first puppets. Czech "Kasparek" is also of Indian origin, but charakters with his pecuarities of behaviour appear in puppet performances all over the world. In English speaking countries is I known as Jack Punch, "Hans Wurst" in Germany, in Russia is called "Petruska". The best known puppeteer in Czech is M. Kopecký. However, the first written mentions to puppets plays are almost 500 years older. Play for puppet theatres were written by the most famous writers and many prominent painters and sculptors contributed to visual designs of puppets and stages. In the first half of the twentieh century. Münzerg´s puppets produced by his Prague company became among many, the most popular and widespreaded. The first series of Münzerg´s puppets was created according to M. Aleš´s graphic designs by an academical painter K. Koberle and became famous as so called Aleš´s puppets. A. Münzerg´s company was located in the number 14 on Chodska street in Prague Zizkov. In fact it was closed down in 1950, when Münzerg died. Nowadays, original Münzerg´s puppets are overvalved, despite being created in series.

Kasalovy české loutky
Stochovská 190/54, 161 00 Praha 6
tel.: +420 605 935 270

email: kasalovyceskeloutky@seznam.cz

Kontaktní a objednací formulář

••• Pokud Vám po odeslání objednávky nepřijde potvrzující email, je možné že Vám spadl do SPAMU, zkontrolujte si prosím spamovou poštu ve Vaší mailové schránce. Pokud potvrzující email vůbec neobdržíte, prosím, kontaktujte nás přímo na email kasalovyceskeloutky@seznam.cz, případně telefonicky •••

© Kasalovy české loutky 2019